Apply For My Awards / Vraag om mijn Awards  

    This are the rules:
    You can apply ones for 1 site.

 • It must be a Disney Website

 • It must be safe for kids, and easy to navigate

 • It can't be a site of just links. 

 • No broken images or links. 

 • I will check

 • You must link the award back to me

 • Signing my guest book 

   šoš  šoš  šoš  šoš  šoš  šoš

   Dit zijn de regels
     Je kunt maar 1 keer aanvragen voor 1 site

 • Het moet een Disney Website zijn

 • Het moet kind vriendelijk zijn en makkelijk te navigeren

 • Het mag geen site zijn met alleen links

 • Geen gebroken plaatjes of links hebben

 • Ik controleer het

 • Je moet de award terug linken naar mijn site

 • Tekenen in mijn gastenboek

            

#1                              #2  

  

     

  #3                                       #4

 

                                                   #5                                                   

                  

 

All you need to do is just fill out the form below.

After received your email, I will view your page as soon as I can, and decided if it meets my rules.

Then I will send you the award to place it on your site.

Winners will be informed by email and will have a link on my winners page. GOOD LUCK

Please don't steel them, you must win the award.

 

   šoš  šoš  šoš  šoš  šoš  šoš

 

Alles wat je moet doen is het formulier hieronder in te vullen.

 Nadat ik je email heb ontvangen, bekijk ik je site zo snel mogelijk en besluit ik, of het voldoet aan de regels.

Dan zend ik je de award om het op je site te plaatsen.

Winnaars worden per email geinformeerd en krijgen een link op mijn winnaars page. SUCCES

    A.u.b. steel ze niet, je moet ze winnen.

 

What is your name / Je naam?

E-mails address / Je email adres?

Name of the Site / Naam van jesite?

A brief description of your site / Een korte beschrijving van je site

The url. of your site / Je url. van je site.

Which Award would you prefer # / Welke award wil je hebben #?

 

 

 Winners Page / Winnaars Page